ipz092希志爱野在线观看

ipz092希志爱野在线观看

然水湿之气,必走膀胱,而膀胱不能自化,必得肾气相通,而始能化水以出阴气。散结定疼当归芎,丹皮益母与黑荆。

眉批∶麦冬用小米炒,不惟不寒胃,且得米味一直引入胃中,而化乳愈速。  食前通口温服。

胞胎之系通心肾,心肾路塞胎堕哉。兹不揣冒昧,详校而重刊之。

子死应补气与血,催生药物莫妄投。审伤何物,加以消导诸药。

每噙化一丸,咽尽再噙。  且不可饮冷水,即死。

 及虚劳不足,渴欲饮水,腰重疼痛,小腹急痛,小便不利。歌括∶产后气喘病膏肓,气血双脱无主张。

Leave a Reply