55we韩宝贝福利网在哪能看

55we韩宝贝福利网在哪能看

俗未明其造化之理,而反谓传为寒极阴毒者;或始得之阳热暴甚,而便有此证候者。 时湿土盛,肤腠开通,汗液时泄,故脉虽大长而力缓,不能紧也。

 若犯内事阴亏者,宜六味生干地黄汤,气少者,倍加人参汤主之。其大柴胡证,势更甚者,宜大承气下之。

或自利清水,色钝青,心下痞痛。盖借热性以活死血,则前药方能行矣。

阴疹,法当从阴寒主治也。若内伤气虚劳复者,宜补中益气汤主之。

湿土主缓大而长,燥金主紧细而短涩,以万物干湿明可见焉。下后热少退而未愈者,黄连解毒汤调之。

浑身疼痹。夫伤寒之燥热者,因于大发吐下,或呕吐泻痢,自汗过多,或阳热太甚,损阴耗液,亡液则血衰而成燥热也。

Leave a Reply