No3489女神就是阿朱啊澳门旅拍荷官主题大尺度全脱秀火辣身材诱惑写真65P就是阿朱啊秀人网

No3489女神就是阿朱啊澳门旅拍荷官主题大尺度全脱秀火辣身材诱惑写真65P就是阿朱啊秀人网

用补中益气汤,内用人参五钱,加肉桂一钱,不应,加干姜一钱,又不应,此阳气虚甚,药力不能胜之也,急加附子一钱,稍定,乃去附子服十余剂,而元气渐复,却佐以八珍汤、豆豉饼,半载而痊。一小儿患之,发热作渴,面目多白,尺脉数而无力,此禀足三阴虚也,用地黄丸、补中汤寻愈。

若色赤而兼痒者,属血虚有热,用四物、牡丹皮。 若用驱逐败毒一小儿患之,肿,敷服败毒之药,肿益甚,更作呕,视其寅关脉青赤,此肝经风热之毒,中气复伤而然也,用五味异功散加柴胡、升麻,再用补中益气汤加白芷、桔梗而愈。

心经虚热,用茯苓补心汤。小儿面色目睛多白者,乃禀肾气虚也,出痘必作渴,用地黄丸煎与恣饮,多有生者。

一小儿痘不结痂,发热饮汤,哽气腹胀,此脾气虚弱,用五味异功散、参四圣散而愈。一小儿痘腹胀足冷,内热作渴,此胃气虚而津液不足也,余先用五味异功散二剂,又用参四圣散而脓贯,用人一产妇出痘,寒战切牙,腹胀作渴,足冷身热,此脾胃内虚寒而外假热,先用十全大补汤加桂附四剂,乃去附易干姜又四剂,却用参四圣散、五味异功散加归、而靥。

雄黄散治痘毒牙龈生疳蚀疮。不信,乃用寒凉消毒之剂,肿消黑色,自以为愈。

窃谓前症更当发,痘疮已出未出,已靥未靥,外邪所伤,内虚火动。若疮深而针浅,则内溃不出,外血反伤。

Leave a Reply