Vol335女神芝芝Booty私房性感内衣配超薄无内肉丝裤袜撩人诱惑写真50P芝芝Booty画语界

Vol335女神芝芝Booty私房性感内衣配超薄无内肉丝裤袜撩人诱惑写真50P芝芝Booty画语界

有益无损,可保无虞。 一方治湿热遍身发疮,脓血赤烂如火丹,或汤荡火烧者。

姜炒黄连、炒栀子、黄芩为君,南星、半夏、陈皮为佐,一方嘈杂,此乃食郁有热,炒栀子、黄连、枳实不可无。 忌煎炒酒面。

又遍身皮肤光肿如泡,手按成窟,举手即满者是。仲景伤寒论杂症也,有五运六气之殊,有中表传里之异;或太阳、太阴不一其禀,或内伤、外感不一其原,或阳极似阴、阴极似阳不一其状;非精心辨症,因病制方,断不能易危就安,应手即愈。

水既有本,则源泉混混矣,而火又何难制乎。盖山药、芡实专补任脉之虚,又能利水,加白果引入任脉之中,更为便捷,所以奏功之速也。

治吐泻心腹作痛,炒盐二升,布包,顿其胸前,并熨腹肚,上用熨斗盛火熨,一方治霍乱及绞肠沙,腹痛至死。或五更时热酒调下,仰面卧,叉手胸前,至天明取下恶物,小便如治脾胃怯弱,过食肉面,生冷瓜果之物,停滞中焦,不能克化,以致心腹刺痛胀闷,呕吐不食,或利或秘,并皆治之。

见泄门。 上每服四钱,水一钟半,枣二枚,煎至一钟,空心温服。

Leave a Reply