Vol056女神妲己Toxic普吉岛第二套写真45P妲己Toxic尤蜜荟

Vol056女神妲己Toxic普吉岛第二套写真45P妲己Toxic尤蜜荟

上每服一两,用水二钟,煎至一钟,看上下,食前后服。一方五更时嘈杂,因人多思虑,以致血虚有痰。

用五倍子炒存性,百草霜等分。治血淋。

眉批∶按麦芽有回乳之害,用者慎之!黄、白术一作各二钱。 痰流注,以二陈汤加南星、苍术、川芎。

乘膈而成,皆因饮食。若产室人众,热气蒸逼,致头痛面赤昏晕等症,宜饮清水少许以解之。

将温水倾于置肠盆内,肠热气充,即可收起矣。若日期虽久,饮食如常,腹中如故,只用补剂而已。

治下元虚损,腰膝无力,精神倦怠,颜色不华,头目昏眩,滑精梦遗,或盗汗自汗,一切不足之症。当是之时,急用针刺儿之手足,则儿必痛而缩入。

Leave a Reply