VOL114沈佳熹巴厘岛旅拍第3套写真全裸的诱惑9P沈佳熹爱蜜社

VOL114沈佳熹巴厘岛旅拍第3套写真全裸的诱惑9P沈佳熹爱蜜社

若其人本自有寒,必从阴化,则手足厥冷,少腹满而囊缩,乃当归四逆加吴茱萸汤证也。火邪迫内,则生烦躁,虽烦躁似带表邪,不宜散以桂枝之辛热,而火逆既经下之,则阴血受伤,较之救逆汤,似当增芍药也。

今为小便数少,以津液当还入胃中,故知不久必大便也。若脉紧汗出,是少阴寒虚证也;今脉紧无汗,乃少阴寒实证也。

汪琥曰:若胃中虚冷不能食,饮水则水寒相搏,气逆而亦为哕矣,法当大温。 发汗后表已解,腹满不痛者,乃腹满时减,减复如故之虚满也,当温之,厚朴生姜半夏甘草人参汤证也。

 阳明曰:不转矢气,曰:先□后溏,曰:未定成□,皆是恐伤太阴脾气。然此汤寒温不一,甘苦并投,故必加甘草协和诸药。

君白头翁,寒而苦辛;臣秦皮,寒而苦涩,寒能胜热,苦能燥湿,辛以散火之郁,涩以收下重之利也;佐黄连清上焦之火,则渴可止;使黄柏泻下焦之热,则利自除也。半夏有毒,似不当散少阴病,咽中伤,生疮,不能语言,声不出者,苦酒汤主之。

阴本虚,而加以火则愈虚,是为追虚;阳本实,而加以火则愈实,是为逐实。若热随血去,必通身汗出而解矣。

Leave a Reply