Vol154夏笑笑同学私房学生装半脱真空露豪乳翘臀诱惑35P夏笑笑模范学院

Vol154夏笑笑同学私房学生装半脱真空露豪乳翘臀诱惑35P夏笑笑模范学院

鼻鸣喘逆,表邪气粗也。中暑而渴者,小柴胡石膏汤、人参白虎汤,看渴微甚而用之,无不效。

此条但是热邪结聚,故不合陷胸汤,但加枳壳、桔梗。若是,可见仲景文法多如此,学人必须反复详玩,熟观其意,其例自见,则治不差。

内有积热,外伤暴寒,束于肌表,蒸发红。经曰∶不恶寒而反渴者,温病也。

内陷大肠作痛,脉数而实,用承气汤。设不瘥,必清脓血,以有热故也。

寒则伤荣,恶寒头痛,脉浮紧而无汗,则邪,得汗即愈。盖不惟释疑,活人书而已也。

若渴而有汗不解,或经汗过不解而渴,白虎汤,或加人参;无汗不渴,并不可服,则为大忌。三阴脏寒而厥冷,以四逆汤等温之。

Leave a Reply