No5001女神王雨纯大理旅拍泳池性感粉色比基尼秀丰满身材迷人诱惑写真60P王雨纯秀人网

No5001女神王雨纯大理旅拍泳池性感粉色比基尼秀丰满身材迷人诱惑写真60P王雨纯秀人网

中消者,胃也,多饮食而小便赤黄。非也!盖胞胎居于心肾之间,上系于心,而下系于肾,胞胎之寒凉,乃心肾二火之衰微也。

 眉批∶治骨髓热所以不用熟地方极善,用者万勿加减。 然此火非实火,乃虚火耳。

漏与带俱是胃中痰积,流下掺入膀胱。 井水一钟,和而服之,立愈。

一剂而喘轻,二剂而喘减,三剂而喘定,四剂而全愈矣。 今胞胎既寒,何能受孕。

泥砂炒干为末,煎黄连膏,丸梧子大。 调经之法,不在先治其水,而在先治其血;抑不在先治其血,而在先补其气。

一方治痔漏,远年不愈者。即如白带症,倘服药不效,其人必经水过期,少腹急迫,宜服宽带汤,余宜类参,方见二十三。

Leave a Reply